Lịch cúp điện Nghệ An

Tin Tức
Lịch cắt điện Nghệ An danh sách chi tiết
 
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
06/12/2022
từ 06:30 – 10:30
Quán Bàu Điện lực Thành phố Vinh
06/12/2022
từ 06:30 – 10:30
Quán Bàu Điện lực Thành phố Vinh
06/12/2022
từ 07:00 – 09:00
Môt phần Xã Xuân Hòa – Nam Đàn Điện lực Huyện Nam Đàn
06/12/2022
từ 07:00 – 09:00
Môt phần Xã Xuân Hòa – Nam Đàn Điện lực Huyện Nam Đàn
06/12/2022
từ 07:00 – 17:00
phần phía sau AB Tổng TBA Phúc Thành 3 Điện lực Huyện Yên Thành
06/12/2022
từ 07:30 – 13:00
TBA Vạn Hồng 2 Đz 373E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
06/12/2022
từ 08:00 – 08:15
Trạm 8 Nam kim Điện lực Huyện Nam Đàn
06/12/2022
từ 08:00 – 08:15
Trạm 8 Nam kim Điện lực Huyện Nam Đàn
06/12/2022
từ 08:00 – 09:30
Làng Cay Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
06/12/2022
từ 08:00 – 09:30
Nghĩa Liên 2 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
06/12/2022
từ 08:00 – 09:30
nghĩa thuận 5 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
06/12/2022
từ 08:00 – 10
TT CHÂU THÔN Điện lực Huyện Quỳ Châu
06/12/2022
từ 08:00 – 11:00
TBA Hoàng Sơn – Kim Liên Điện lực Huyện Nam Đàn
06/12/2022
từ 08:00 – 11:00
TBA Hoàng Sơn – Kim Liên Điện lực Huyện Nam Đàn
06/12/2022
từ 08:00 – 17:00
Khối Dốc Cao Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
06/12/2022
từ 09:30 – 11:30
TĐ CHÂU THÔN Điện lực Huyện Quỳ Châu
06/12/2022
từ 09:30 – 12:00
Nghĩa Hưng 3 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
06/12/2022
từ 09:30 – 12:00
Nghĩa Phú 2 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
06/12/2022
từ 09:30 – 12:00
Tân Sơn 2 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
06/12/2022
từ 13:00 – 15:30
Trạm 3 Nam Giang Điện lực Huyện Nam Đàn
06/12/2022
từ 13:00 – 15:30
Trạm 3 Nam Giang Điện lực Huyện Nam Đàn
06/12/2022
từ 13:30 – 14:30
TBA Thuế Hưng Nguyên Điện lực Huyện Hưng Nguyên
06/12/2022
từ 13:30 – 15:30
Làng Men Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
06/12/2022
từ 13:30 – 15:30
Quỳnh Tam 3 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
06/12/2022
từ 15:30 – 17:00
Trạm 8 Nam Giang Điện lực Huyện Nam Đàn
06/12/2022
từ 15:30 – 17:00
Trạm 8 Nam Giang Điện lực Huyện Nam Đàn
06/12/2022
từ 15:30 – 17:30
Nghĩa Mai 4 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
07/12/2022
từ 06:00 – 06:30
Mất điện toàn huyện Kỳ sơn 3 xã Lưu Kiền, Xã Lượng và Lương Minh huyện TD ( trừ 3 TBA Bình sơn 2, Bản cánh và Nhạn cù của xã Tà Cạ thuộc ĐZ 371A15.23) Điện lực Huyện Kỳ Sơn
07/12/2022
từ 06:00 – 18:30
Mât điện xã Hữu Lập, Bảo Nam huyện Kỳ sơn Điện lực Huyện Kỳ Sơn
07/12/2022
từ 07:30 – 13:00
TBA Hưng Trung 7 Đz 373E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
07/12/2022
từ 07:30 – 13:30
KH sau TBA số 1 Hưng Lĩnh Điện lực Huyện Hưng Nguyên
07/12/2022
từ 08:00 – 12:00
Khối Quang Tiến Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
07/12/2022
từ 08:00 – 12:00
Xóm 5 Nghĩa Bình Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
07/12/2022
từ 18:30 – 18:45
Mất điện toàn huyện Kỳ sơn 3 xã Lưu Kiền, Xã Lượng và Lương Minh huyện TD ( trừ 3 TBA Bình sơn 2, Bản cánh và Nhạn cù của xã Tà Cạ thuộc ĐZ 371A15.23) Điện lực Huyện Kỳ Sơn
08/12/2022
từ 06:00 – 06:30
Mất điện toàn huyện Kỳ sơn 3 xã Lưu Kiền, Xã Lượng và Lương Minh huyện TD ( trừ 3 TBA Bình sơn 2, Bản cánh và Nhạn cù của xã Tà Cạ thuộc ĐZ 371A15.23) Điện lực Huyện Kỳ Sơn
08/12/2022
từ 06:00 – 18:30
Mât điện toàn bộ xã Chiêu Lưu, Xã Bảo Thắng huyện Kỳ sơn Nghệ An Điện lực Huyện Kỳ Sơn
08/12/2022
từ 07:30 – 13:00
TBA Bùi Chu 2 Đz 373E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
08/12/2022
từ 08:00 – 17:00
Xóm 3 Nghĩa Lợi Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
08/12/2022
từ 18:30 – 18:45
Mất điện toàn huyện Kỳ sơn 3 xã Lưu Kiền, Xã Lượng và Lương Minh huyện TD ( trừ 3 TBA Bình sơn 2, Bản cánh và Nhạn cù của xã Tà Cạ thuộc ĐZ 371A15.23) Điện lực Huyện Kỳ Sơn
09/12/2022
từ 05:00 – 18:30
Mất điện 3 TBA Bình sơn 2, Bản cánh và Nhạn cù thuộc xã Tà cạ huyện Kỳ Sơn – NA Điện lực Huyện Kỳ Sơn
09/12/2022
từ 07:30 – 08:20
KH sau TBA Dã chiến Khối 13 Cửa Nam Điện lực Huyện Hưng Nguyên
09/12/2022
từ 07:30 – 13:00
TBA Nghi Yên 5 Đz 373E15.8 Điện lực Huyện Nghi Lộc
09/12/2022
từ 08:00 – 17:00
Xóm 3 Nghĩa Lợi Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
09/12/2022
từ 08:30 – 09:20
KH sau TBA số 1 Hưng Chính Điện lực Huyện Hưng Nguyên
09/12/2022
từ 09:30 – 10:20
KH sau TBA số 5 Hưng Chính Điện lực Huyện Hưng Nguyên
09/12/2022
từ 10:40 – 11:40
KH sau TBA số 5 Hưng Thịnh Điện lực Huyện Hưng Nguyên
09/12/2022
từ 13:30 – 14:30
KH sau TBA số 2 Hưng Phúc Điện lực Huyện Hưng Nguyên
09/12/2022
từ 15:00 – 16:30
KH sau TBA T1 HUNG XA M1 Điện lực Huyện Hưng Nguyên
09/12/2022
từ 17:00 – 17:30
Hưng Chính , Khối 15 Cửa Nam , TĐC Hưng Tây , Rau Sạch Điện lực Huyện Hưng Nguyên
09/12/2022
từ 17:00 – 17:30
Hưng Chính , TTHN , Hưng Thái , Hưng Tân , Hưng Thông , Hưng Xá , Hưng Long , Hưng Đạo , Tân Nhượng Điện lực Huyện Hưng Nguyên
10/12/2022
từ 05:00 – 05:30
Mất điện toàn huyện Kỳ sơn ( trừ 3 TBA Bình sơn 2, Bản cánh và Nhạn cù của xã Tà Cạ thuộc ĐZ 371A15.23) Điện lực Huyện Kỳ Sơn
10/12/2022
từ 05:00 – 18:00
Mất điện xã Nậm Cắn, TBA sô 2 TT, xã Tà cạ, Keng Đu, Đooc Mạy, Huồi Tụ, Bắc Lý, Phà Đánh, Piềng phô, Mường Lống, Mỹ Lý Điện lực Huyện Kỳ Sơn
10/12/2022
từ 07:00 – 16:00
Phường nghi Thu,Nghi hương,thu Thuỷ, nghi Thuỷ Điện lực Thị xã Cửa Lò
10/12/2022
từ 07:30 – 13:00
TBA Nghi Tiến 4 Đz 373E15.8 Điện lực Huyện Nghi Lộc
10/12/2022
từ 17:00 – 18:30
Mất điện 3 TBA Bình sơn 2, Bản cánh và Nhạn cù thuộc xã Tà cạ Huyện Kỳ Sơn – NA Điện lực Huyện Kỳ Sơn
10/12/2022
từ 17:00 – 18:30
Mất điện Toàn bộ huyện Kỳ sơn Điện lực Huyện Kỳ Sơn
12/12/2022
từ 06:00 – 06:30
Hưng Chính , Khối 15 Cửa Nam , TĐC Hưng Tây , Rau Sạch Điện lực Huyện Hưng Nguyên
12/12/2022
từ 06:00 – 06:30
Hưng Chính , TTHN , Hưng Thái , Hưng Tân , Hưng Thông , Hưng Xá , Hưng Long , Hưng Đạo , Tân Nhượng Điện lực Huyện Hưng Nguyên
12/12/2022
từ 07:30 – 13:00
TBA Nghi Hưng 2 Đz 373E15. Điện lực Huyện Nghi Lộc  
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *