Lịch cúp điện Lâm Đồng

Tin Tức

Lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này (5/12-11/12)

Theo công ty Điện lực Lâm Đồng, dự kiến một phần thôn 5, xã Đức Phổ và thôn 2, xã Quảng Ngãi bị mất điện từ 8h00 đến 17h00 vào ngày 8/12/2022. 

Trong khi đó, khu vực TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và các quận huyện Di Linh, Đạ Huoai, Bảo Lâm và Lạc Dương  đều hoãn lịch cúp điện trong tuần này.

Dưới đây là lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện TP Đà Lạt

Theo Công ty Điện lực Đà Lạt, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

 

Lịch cúp điện TP Bảo Lộc

Theo Công ty Điện lực Bảo Lộc, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Di Linh

 

Theo Công ty Điện lực Di Linh, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

 

Theo Công ty Điện lực Đạ Tẻh:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
6/12/2022 9:10  14:00 Một phần thôn 5, 7, 8, xã Mỹ Đức 
7/12/2022 8:10 14:40 Một phần thôn 1, 2, xã Quảng Trị; thôn 1, 2, 3, xã An Nhơn

 

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Theo Công ty Điện lực Đạ Huoai, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cát Tiên

Theo Công ty Điện lực Cát Tiên:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
8/12/2022 8:00 17:00 Một phần thôn 5, xã Đức Phổ; thôn 2, xã Quảng Ngãi
9/12/2022 8:00 11:30 Một phần Phước Thái, Sơn Hải, thôn 3, 4, xã Phước Cát 2; thôn 3, xã Quảng Ngãi

 

Lịch cúp điện Bảo Lâm

Theo Công ty Điện lực Bảo Lâm, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

 

Lịch cúp điện Đơn Dương

 

Theo Công ty Điện lực Đơn Dương:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
7/12/2022 8:00 17:00 Một phần tổ dân phố Lâm Tuyền, thị trấn D’Ran; các thôn Nam Hiệp 2, Nghĩa Hiệp 2, xã Ka Đô; thôn Lạc Xuân 2, xã Lạc Xuân, thôn Nam Hiệp 1, Sở Trà, xã Ka Đô; tổ dân phố Phú Thuận, thôn Hamasing, thị trấn D’ran
8/12/2022 8:00 17:00 Một phần thôn Suối Thông B, xã Đạ Ròn; thôn các Suối Thông C, Lạc Trường, xã Tu Tra; thôn Lạc Thạnh, R’lơm, Kam Boutte, xã Tu Tra
9/12/2022 8:00 17:00 Một phần các thôn Ka Đơn, Giãn Dân Ka Rái, xã Ka Đơn; thôn G’răng Gọ, Ha Ma Nhai, xã Pró

 

Lịch cúp điện Đức Trọng

Theo Công ty Điện lực Đức Trọng:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
5/12/2022 8:30 14:30 Khu vực từ sân GOLF Đạ Ròn dọc Quốc lộ 20 đến chân cầu Prenn (bao gồm toàn bộ khu vực, xã Hiệp An)
6/12/2022 8:30 14:30 Một phần thôn Định An, xã Hiệp An
7/12/2022 8:30 14:30 Một phần thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia
8/12/2022 8:30 14:30 Một phần thôn Phú Thạnh, thôn Fi Nôm, xã Hiệp Thạnh
9/12/2022 8:30 14:30 Một phần khu vực thôn Định An, xã Hiệp An

 

Lịch cúp điện Lạc Dương

Theo Công ty Điện lực Lạc Dương, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Lâm Hà

Theo Công ty Điện lực Lâm Hà:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
7/12/2022 8:30 14:30 Toàn bộ xã Phúc Thọ, một phần xã Tân Văn, Tân Hà

 

Lịch cúp điện Đam Rông

Theo Công ty Điện lực Đam Rông:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
6/12/2022 9:00 12:00 Xã Phi Liêng, xã Đạ Knàng
7/12/2022 9:00 12:00 Thôn 2 đến thôn 5, xã Rô Men
8/12/2022 9:00 14:00 Thôn Đạ Linh, xã Liêng Srônh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *